Dathu Diwrnod Shwmae Sumae Day

Diwrnod gwych heddiw wrth ddathlu diwrnod Shwmae Sumae!!!!! Roedd yn hyfryd gweld y Llysgenadon Iaith yn cyfarch y rhieni bore ‘ma, ac wedyn roedd cystadleuaeth yr hetiau yn anhygoel gyda’r beirniaid o’r Pwyllgor Eco a’r Llysgenhadon Iaith yn cymeryd y gwaith o ddifri. Diolch i chi am eich cefnogaeth!!!! Cofiwch fod fwy o luniau ar ein cyfri Trydar wrth ddilyn y ddolen ar y fwydlen.

A fantastic day today celebrating Shwmae Su’mae day. It was lovely seeing our Language Ambassadors greeting parents this morning and then the hat competition was amazing. Thank-you to members of the Eco Committee and the Language Ambassadors for taking their role on so well. Thank you so much to you as parents for your support!!!! Remember there are more photos on Twitter – you can follow the link on the menu tab.