Dim peldroed 1 & 2 no football

Er gwybodaeth, ni fydd y clwb pêl-droed yn cymryd lle i ddisgyblionBl 1 a 2

nôs Iau, Ionawr, 16eg.Cofiwch dalu’r £2-50 bob wythnos os gwelwch yn dda.


For your information, there will be no football club for Years 1 & 2 pupils this Thursday, January 16th.  Please remember to bring the £2-50 every week.