DIOLCH O GALON / THANK YOU SO MUCH

Hoffai’r ysgol a Mrs Nia Lloyd Hughes ddiolch o galon i chi am y cyfraniadau hael ar gyfer yr elusen Cancr y Fron. Codwyd swm anhygoel o £600 yn yr ysgol a hefyd fe wnaed cyfraniadau drwy dudalen Just Giving Mrs Lloyd-Hughes.  DIOLCH.
The school and Mrs Nia Lloyd Hughes wish to thank you all for your kind donations towards Breast Cancer. We managed to raise £600 as a school and also contributions were made to Mrs Lloyd-Hughes’ Just Giving page. DIOLCH.