Diolch / Thank-you

Diolch i chi am eich amynedd ac eich cydweithrediad bore ma. Ein blaenoriaeth oedd diogelwch plant, rhieni a staff yr ysgol . Ymddiheuriadau fod trafferthion wedi bod gyda app yr ysgol o ran derbyn negeseuon – roedd problem gyda’r cwmni a’r meddalwedd. Cadwch yn ddiogel ac fe welwn ni chi Ddydd Llun.
Thank-you for your patience and co-operation this morning. Our priority was to make sure that all pupils, parents, and staff were safe. Apologies that there was a problem with receiving messages on the school app – there was a software error. Please keep safe and we will see you all on Monday.