DIOLCH / THANK-YOU

DIOLCH O GALON am eich haelioni ac eich cefnogaeth i’n diwrnod Macmillan heddiw. 
Mae eich caredigrwydd wedi bod yn anhygoel ac oherwydd hynny, mae llawer o gacennau ar ol, felly rydym wedi penderfynu gwerthu cacennau i’r plant eto FORY yn ystod amser chwarae a hynny am 50c.

THANK YOU SO MUCH for your generosity and support for our Macmillan day today.

Your kindness has been incredible. There are lots of cakes left, so we have decided to sell them again TOMORROW for 50p during playtime.


image.jpg