Disgo FFrindiau Glanrafon Disco

Fel y nodwyd yn y Cylchlythyr ddydd Gwener, caiff yr holl ddisgyblion ddod i’r ysgol yn eu dillad eu hunain fory, dydd Mawrth, Hydref 23ain am fod disgo i ddisgyblion Derbyn, Blwyddyn 1 a 2  o 3.00-4.00pm

a Blwyddyn 3,4,5 a 6 o  4.10-5.15pm .

Os ydi eich plentyn yn dod i’r disgo anfonwch y £3-00 (sy’n cynnwys diod a snac) i’r ysgol yn y bore os gwelwch yn dda.

As was noted in Friday’s Newsletter, all the pupils can come to school in their own clothes tomorrow, Tuesday, October 23rd, as a disco has been arranged for Reception, Years 1 and2  from 3.00 – 4.00pm 

and  Years 3,4,5 and 6 pupils from 4.10 – 5.15pm.


If your child is attending please bring the £3-00 (including drink & snack) to school in the morning.