Disgyblion Clwb Dawns/Dance Club Pupils

Helo/Hello

Hoffwn wahodd teulu/ffrindiau y clwb dawns i ddod i wylio eu dawns ar ddiwedd sesiwn ola nhw wythnos yma.

A bysa’n bosib rhannu neges gyda teuluoedd i ddod ar y buarth ag i’r neuadd  am 4:20yh i wylio eu darn dawns terfynol?

Mae’r grwp yn gyffrous iawn i allu rhannu eu gwaith – yn anffodus doedd dim digon ohonyn nhw yn gallu mynychu y perfformiad yn Theatr Clwyd felly yn meddwl fod hyn yn gyfle bach neis i rannu yn lle.


We would love to invite the dance club’s family/friends to come and watch their dance at the end our last session this week.


Can I share a message with families to come to the hall via the school yard at 4:20pm to watch their final dance piece?
The group is very excited to be able to share their work – unfortunately not enough of them were able to attend the performance at Theatr Clwyd so think that this is a nice little opportunity to share instead.
Diolch/Thank you

Angharad Jones (she/her/ei/hi)

Cyswllt Dawns Ymgysylltu Creadigol / Creative Engagement Dance Associate

Theatr Clwyd

Mold | Yr Wyddgrug

CH7 1YA

www.theatrclwyd.com