Disgyblion/Pupils Bl 3,4, 5 & 6

Sgiliau Pêl-droed C.A.2/K.S.2 Football skills

At: rieni disgyblion Blwyddyn 3,4,5 a 6

To: the parents of Years 3,4,5 & 6 pupils

Gair byr i’ch hysbysu y bydd disgyblion Blwyddyn 3,4,5, a 6 yn derbyn sesiynau o hyfforddiant pêl-droed yn yr ysgol ar bnawniau Llun 3.20 – 4.20p.m, i gychwyn dydd Llun nesaf, Medi 9fed. Y gôst am bob sesiwn

yw £2-50.

Byddant angen dillad addas i chwarae ynghyd ag esgidiau pêl-droed, a diod.

Bydd y plant yn chwarae ar y cae bob amser os na fydd y tywydd yn an ffafriol

pan fyddant yn chwarae yn y neuadd.

Just a short note to inform you that years 3,4,5 and 6 pupils will be given football training sessions in

school on Monday afternoons 3.20 – 4.20p.m, starting next Monday,September 9th.The cost will

be £2-50 per session.The pupils will need to bring suitable clothing, football boots and a drink.

They will be playing on the school fields unless the weather is unfavourable in which

case they will be in the school hall.