Diwrnod coch, gwyn a gwyrdd

Cofiwch drydaru eich lluniau ar gyfer Diwrnod coch, gwyn a gwyrdd heddiw wrth gefnogi ymgyrch Llamau. Os nad oes gennych Trydar mae dal posib gweld y lluniau wrth chwilio am @YsgolG ar y We. Mae’n hyfryd gweld lluniau o’r plant a llawer o’r staff yn cymeryd rhan.

Remember to tweet your photos for the Urdd’s Red, White and green day and also raising awareness of Llamau. If you do not have Twitter, you can still see the photos by searching @YsgolG where you will see lots of pupils’ photos and some of the staff. 

Diolch am eich cefnogaeth. Thank you for your support.