Diwrnod HMS – In service training day

Cofiwch NA fydd ysgol i’r disgyblion fory, dydd Llun, Chwefror 24ain. am ei bod yn ddiwrnod hyfforddiant mewn swydd i’r staff.
You are reminded that there will be NO school for the pupils tomorrow, Monday, February 24th. as it’s an in-service training day for the staff.