Diwrnod Hwyl Blwyddyn 6 / Year 6 Fun Day

Fe fydd Blwyddyn 6 yn cael diwrnod o hwyl ddydd Iau. Caiff y disgyblion ddod i’r ysgol yn eu dillad eu hunain a bydd angen dillad nofio a phecyn bwyd arnynt hefyd. 🏊🏼🥪😄 Year 6 will have a fun day on Thursday. They may come to school in their own clothes and they will need their swimming kit and a packed lunch too. 🏊🏼🥪👍🏼