Diwrnod Owain Glyndwr Day

Mae’n Ddiwrnod Owain Glyndwr fory a mae yna groeso i’r plant ddod i’r ysgol yn gwisgo coch neu unrhyw wisg sy’n cynrychioli Cymru neu fel tywysog neu tywysoges. Edrychwn ymlaen i ddathlu’r diwrnod.

It is Owain Glyndwr Day tomorrow and pupils are welcome to come to school in anything red or any costume representing Wales, or as a prince or princess. We look forward to celebrating the day at school. Image.jpeg
Ymddiheuriadau fod y neges yn fyr rybudd. Pasiwch y neges ymlaen. / Apologies for the short notice. Please pass the message on.

Get Outlook for iOS