Diwrnod Owain Glyndwr

Diwrnod Owain Glyndwr – fory/tomorrow!
Caiff y disgyblion ddod i’r ysgol wedi’u gwisgo fel tywysog/tywysoges neu ddillad sy’n cynrychioli Cymru iddynt. The pupils are allowed to come to school dressed as a prince/princess or in clothes representing Wales to them.