Diwrnod Shwmae Su’mae Day

Bore fory, fe fydd ein Llysgenhadon Iaith yn eich cyfarch gyda’r geiriau Shwmae Su’mae. Cofiwch ddod i ddweud helo wrthynt!! Os nad ydych yn siarad Cymraeg, peidiwch a bod yn swil!!! Fe fydd yfory yn ffordd wych i chi ymarfer eich Cymraeg gan gychwyn pob sgwrs yn Gymraeg. 

Tomorrow morning, our Language Ambassadors will be outside to meet and greet you with the words Shwmae Su’mae. Plesae say hello to them!!! If you don’t speak Welsh, don’t be shy!!! This is an opportunity for you to practice your Welsh, and begin a conversation in Welsh.