Diwrnod Siwmperi Nadolig / Xmas Jumper Day

Cofiwch – mae hi’n ddiwrnod Siwmperi Nadolig Dydd Gwener yma, Rhagfyr 14eg. Caiff y plant ddod i’r ysgol yn eu siwmperi Nadolig gan dalu £1 yr un at gronfa Achub y Plant.

Remember – it’s Christmas Jumper day this coming Friday, December 14th. The children can come to school wearing their Xmas jumpers and donate a £1 each towards Save the Children!!