Diwrnod y Cofio / Remembrance Day

Ymddiheuriadau, roedd y neges yma wedi ei yrru Dydd Llun ond roedd problem gyda’r app. Bydd y nwyddau yn cael ei gwerthu fory a Dydd Gwener felly mae croeso i’r disgyblion ddod a arian gyda nhw i’r ysgol. 
Apologies, this message was sent on Monday but there was a problem with the app. They will be on sale tomorrow and Friday so the pupils are welcome to bring money with them to school. 
Diolch. 

pdf icon Pabi-Coch.pdf