Dosbarth Mr Rhydian Jones / Mr Rhydian Jones’ Class

Mae e-bost wedi ei anfon at rieni disgyblion dosbarth Mr Jones parthed sesiynau Ysgol Goedwig fydd yn cychwyn dydd Gwener. A wnewch chi sicrhau eich bod yn llenwi’r ffurflen ganiatad ar Forms mor fuan a phosib os gwelwch yn dda – linc isod.
An e-mail has been sent to parents of pupils in Mr Jones’ class regarding Forest School sessions that will start on Friday. We kindly ask that you fill in the consent form on Forms as soon as possible please – link below.
https://forms.office.com/r/BNKEWvb3pC