Dosbarth Mrs Catrin Tudur – Noson Rieni / Parents Evening

Bydd nosweithiau rhieni Dosbarth Mrs Tudur yn cael ei cynnal Dydd Mawrth, Mai 9fed a Dydd Llun, Mai 15fed. Archebwch apwyntiad drwy ddilyn y ddolen isod. Os hoffech apwyntiad rhithiol, ebostiwch Mrs Tudur. 
https://ysgolglanrafon.schoolcloud.co.uk/


Mrs Tudur’s parents evenings will be on Tuesday, May 9th and Monday, May 15th.  Please book your appointment by following the link above. If you wish to have a virtual meeting with Mrs Tudur, please email her. 

doc icon ParentGuide_en-1.docx