Dosbarth Mrs Davies – Meithrin a Derbyn Reception & Nursery

Oherwydd ein diwrnod trosglwyddo Dydd Iau yma ni fydd sesiynau ysgol Goedwig yr wythnos hon i ddisgyblion dosbarth Mrs Davies. Disgyblion i ddod i’r ysgol yn eu gwisg ysgol arferol.

Due to our transition day on Thursday this week there will be no Forrest School sessions for Mrs Davies’ class. Pupils to wear their usual school uniform on this day. 

Diolch yn fawr,

Mrs Davies