Dosbarth Mrs Hogg / Mrs Hogg’s Class

Mae e-bost wedi ei anfon at rieni disgyblion dosbarth Mrs Hogg parthed sesiynau Ysgol Goedwig fydd yn cychwyn yfory. Ymddiheuriadau fod yr wybodaeth yn hwyr yn eich cyrraedd. A wnewch chi sicrhau eich bod yn llenwi’r ffurflen ganiatad ar Forms cyn diwedd y dydd os gwelwch yn dda – linc isod.
An e-mail has been sent to parents of pupils in Mrs Hogg’s class regarding Forest School sessions that will start tomorrow. Apologies for the lateness of this information. We kindly ask that you fill in the consent form on Forms before the end of the day please – link below.
https://forms.office.com/r/BNKEWvb3pC