Dychwelyd i’r Ysgol Wythnos 2 / Return to School Week 2

WYTHNOS/WEEK 2 – 
Dosbarth Derbyn/Reception, Blwyddyn 2/Year 2 a/and Blwyddyn 4/Year 4
Mae gohebiaeth wedi’i anfon ar e bost atoch heddiw parthed i’ch plentyn ddod i’r ysgol yr wythnos nesaf.
Os nad ydych wedi ei dderbyn, gofynnir i chi gysylltu gyda ni ar postglanrafon ar unwaith os gwelwch yn dda.
Llawer o ddiolch.
Correspondence has been sent to you today by e mail regarding your child coming to school next week.
If you haven’t received it, please contact us via postglanrafon at once. 
Many thanks.