Dydd Gwener 12.4.19 – Friday 12.4.19

DIWRNOD CODI ARIAN – FUNDRAISING DAY – 12.04.19

Mae Cyngor yr Ysgol yn trefnu diwrnod i godi arian at Ymchwil i Gancr a Chorwynt Idai ddydd Gwener nesaf, Ebrill 12fed. Caiff y disgyblion ddod i’r ysgol yn eu dillad eu hunain, a thalu £1 am gael gwneud hynny. Bydd cystadleuaeth yn cael ei chynnal yn ystod y dydd hefyd, pryd y caiff y disgyblion ddyfalu faint o fferins/wyau Pasg bach sydd yn y jar. Y jar a’i gynnwys fydd y wobr wrth gwrs!!! Gofynnir am 50c y tro am gael cymryd rhan yn y gystadleuaeth.

Mawr hyderir y llwyddir i godi swm sylweddol o arian tuag at y ddau achos teilwng hwn ddydd Gwener nesaf.

The School’s Council is organising a fundraising day to raise money towards Cancer Research and Cyclone Idai next Friday, April 12th. The pupils can come to school in their own clothes, and pay £1 for doing so. A competition will also be held during the day, where the pupils will have an opportunity to guess the number of sweets/small Easter eggs in a jar. The jar and its content will be the prize of course!!! The cost for participating in the competition will be 50p per go.

It is hoped that a substantial amount of money will be raised towards these worthy causes next Friday.