Dydd Gwyl Dewi – St David’s Day

Gan y bydd yn ddydd Gwyl Dewi ddydd Llun nesaf, Mawrth 1af., anogir pawb i wisgo dillad sy’n cynrychioli Cymru iddynt ar y diwrnod – naill ai yn yr ysgol, gartref neu yn yr Hwb.
As it will be St David’s Day next Monday, March 1st., everyone is encouraged to wear clothes that represent Wales to them on the day – in school, at home or in the Hub.