Dyddiad Gwasanaeth Nadolig Yr Adran Iau / Junior Department Christmas Service Date

Hoffwn gadarnhau mai’r dyddiad cywir ar gyfer gwasanaeth Nadolig yr Adran Iau yw Nos Lun, Rhagfyr 17eg. Cafodd y dyddiad anghywir ei nodi ar lythyr a anfonwyd allan i rai o’r disgyblion ddoe.

We would like to confirm that the Junior Department’s Christmas Service will be held on the evening of Monday, December 17th. The wrong date was noted on a letter sent out to some of the pupils yesterday.