Dyddiad i’w gofio – Date to remember

Fe’ch hatgoffir mai’r dyddiad cau ar gyfer raffl y Scavenger Hunt ydy dydd Gwener yma, Gorffennaf 17eg., er y bydd dolen GofundMe yn aros ar agor os bydd pobl yn parhau i ddymuno cyfrannu ar gf.me/u/x8uyk7
A quick reminder that the Scavenger Hunt and the prize draw will be closing this Friday although the GofundMe link will remain open for longer if people wish to continue donating:https://gf.me/u/x8uyk7 .