Dyddiadau Gwisg Ymarfer Corff / Sports Clothes Days

Disgyblion i wisgo dillad Addysg Gorfforol addas i weithgareddau allanol / Pupils to wear Physical Education clothing suitable for outdoor activities. 

Dydd Llun/Monday – Blwyddyn 1 a 2  Dydd Mawrth/Tuesday – Blwyddyn 3 a 4  Dydd Iau/Thursday – Meithrin a Derbyn Dydd Gwener/Friday – Blwyddyn 5 a 6