Dynes croesi ffordd Rhuthun – Crossing patrol Ruthin Road

 

 

NI FYDD DYNES CROESI FFORDD AR GAEL I GROESI’R PLANT AR FFORDD RHUTHUN, PNAWN HEDDIW– NA

DYDD IAU A GWENER

NESAF,21/22 MEHEFIN

 

THERE WON’T BE A PATROL WOMAN ON THE RUTHIN ROAD CROSSING TODAY-OR

THURS AND FRIDAY

NEXT WEEK 21/22 JUNE