Eisteddfod yr Urdd 2023

Llongyfarchiadau Ysgol Glanrafon! Bydd 16 eitem yn mynd ymlaen i’r Genedlaethol. Gweler hefyd gopi drafft o ran pa ddiwrnodau bydd angen i’r plant fod yn yr Eisteddfod yn Llanymddyfri.  Mae’r cystadlaethau ar Ddydd Llun (29/05/23) a Dydd Mawrth (30/05/23). Bydd mwy o fanylion i ddilyn yn fuan. 
Congratulations Ysgol Glanrafon! We have 16 competitions going through to the National Eisteddfod. Also, please see the draft copy of which days the children need to be there at the Eisteddfod in Llandovery.  The competitions will be on the Monday (29/05/23) and Tuesday (30/05/23).  More information will be sent soon. 

 


pdf icon Pa_gystadleuaeth_sydd_bob_dydd_2023.pdf