Eisteddfod yr Urdd 2023

POB LWC ENFAWR i BAWB yn Eisteddfod yr Urdd fory a Dydd Mawrth. Mae pawb wedi gweithio MOR galed a rydym yn hynod o falch ohonynt. Gallwch ddilyn y cyfan ar S4C neu Radio Cymru. 
GOOD LUCK to everybody competing at the Eisteddfod tomorrow and Tuesday. Everyone has worked so hard, and we are all so proud of them. You can follow all the action on S4C or Radio Cymru.