Eisteddfod yr Urdd Eisteddfod 2024

BLWYDDYN 1 I FLWYDDYN 6 / YEAR 1 TO YEAR 6


Os hoffech i’ch plentyn gystadlu yn unigol yn yr Urdd eleni a cael ei hyfforddi yn yr ysgol, a fedrwch lenwi y ffurflen isod erbyn FORY os gwelwch yn dda.

Hefyd cofiwch os yw eich plentyn eisiau cystadlu ar unrhyw gystadleuaeth offerynnol, mae angen cofrestru erbyn Dydd Llun nesaf, Ionawr 22ain

If you wish your child to compete individually at the Urdd Eisteddfod this year and be taught at school, please fill in the form above by TOMORROW. 

Also, please remember if you wish your child to take part in any instrumental competition, they must be registered by next Monday, January 22nd