Ffair Lyfrau – Book fair

Bydd y Ffair Lyfrau yn dechrau fory, dydd Mawrth, Hydref 1af. o 3-5 p.m. ac yna bob pnawn hyd at ddydd Llun, Hydref 7fed. Croeso cynnes i bawb.
The Book Fair will commence tomorrow, Tuesday, October 1st. from 3-5 p.m. and every afternoon up to Monday, October 7th. A warm welcome to everyone.