Ffilm/Film – Cyfnod Allweddol 2 – Key Stage 2.

Mwynhaodd disgyblion Blwyddyn 3,4,5 & 6 y pantomeim a’r loli ia yn Theatr Clwyd y bore ‘ma!!
Fe’ch hatgoffir y cant ddod i’r ysgol yn eu dillad parti fory, dydd Mercher, Rhagfyr 18fed ar gyfer y ffilm a’r popcorn yn y prynhawn. 
Years 3,4,5 & 6 pupils enjoyed the pantomime and ice lolly in Theatr Clwyd this morning!! 
You are reminded that they can come to school in party clothes tomorrow, Wednesday, December 18th. ready for the film and popcorn in the afternoon.