Ffliw – Flu

Bydd ffurflenni brechlyn y ffliw yn cael eu rhoi allan wythnos yma. Dychwelwch y ffurflen i’r ysgol erbyn dydd Mercher, Medi 15eg os gwelwch yn dda.

Ni fydd plant y Meithrin yn cael eu brechu.

The flu vaccination forms will be sent out this week. Please return the form to school by Wednesday, September 25th.

The Nursery pupils will not be vaccinated:-