Ffolderi darllen / Reading folders

Allwch chi sicrhau fod disgyblion yn dychwelyd eu ffolderi darllen yn ôl i’r ysgol yfory os gwelwch yn dda gan gynnwys unrhyw lyfrau eraill sydd yn perthyn i’r ysgol.  

 

Could you ensure that pupils reading folders are returned to school tomorrow along with any other books that belong to the school. Please could pupils bring a backpack or a plastic bag with them also.  

 

Diolch yn fawr