Ffordd yn llithrig / Road is dangerous

Mae’r ffordd y tu allan i’r ysgol yn ofnadwy.  Byddwch yn wyliadwrus.  Dydi o heb ei gritio o gwbl.  Rydym wedi ebostio streescne ar ran yr ysgol yn cwyno. Cymerwch ofal.
Please note that the road outside the school is treacherous.  The road has not been gritted.  We have emailed the street scene on behalf of the school to complain.
Please take care