FORY/TOMORROW

Mae croeso i BAWB ddod i’r ysgol yn eu siwmperi/dillad Nadoligaidd FORY.  Hefyd, os ydynt eisiau, gall y plant ddod a un tegan/gêm i’r ysgol i chwarae yn y dosbarth. Cofiwch roi enw eich plentyn ar y tegan/gêm. Gofynnwn yn garedig i chi beidio gyrru dim byd gwerthfawr na dim byd electroneg i’r ysgol os gwelwch yn dda.

The pupils are ALL welcome to come to school TOMORROW in their Christmas jumpers/clothing. They can also bring a toy/game to school so that they can play in class during the day. Please remember to put your child’s name on the toy/game, and we kindly ask that you do not send in anything valuable or electronic please.