Fory / Tomorrow

Dydd Gwener/ Friday – 6/3/20
Cynhelir ein Eisteddfod ysgol fory felly caiff yr holl ddisgyblion wisgo dillad i gynrychioli Cymru iddynt i’r ysgol eto fory. 

All the pupils can wear clothes to represent Wales again tomorrow as our St David’s Day Literary Eisteddfod will be held.