Fw: Buckley Town FC Logo Design Competition – Cystadleuaeth Dylunio Bathodyn ar gyfer Clwb Pel-droed Tref Bwcle


From: RH <[email protected]&gt;
Sent: Wednesday, December 9, 2020 14:45
To: [email protected] <[email protected]&gt;
Subject: Buckley Town FC Logo Design Competition – Cystadleuaeth Dylunio Bathodyn ar gyfer Clwb Pel-droed Tref Bwcle

Dear Headteacher

Attached you will find information about a logo design competition Buckley Town FC is running. I’d be grateful if you could please circulate appropriately within the school.
It would be wonderful to see some submissions from your school and it gives the children a fun activity to do over the holidays.
Thank you in advance
Buckley Town Football Club

Annwyl Prifathrawes/Prifathro
Os gwelwch yn dda gweler yr atodiad gyda manylion cystadleuaeth logo Clwb Pel-droed Tref Bwcle. Mi fyddem yn hynod o ddiolchgar petaech mor garedig a dosbarthu mor eang a sydd modd.

Mi fuasai yn hyfryd gweld dyluniadau yn cael eu hanfon gan ddisgyblion eich Ysgol. Yn ogystal, gallai fod yn weithgaredd difyr i’r plant wneud dros wyliau’r Nadolig.
Diolch yn fawr o flåen llaw,
Clwb Pel Droed Tref Bwcle