FW: Cofiwch ymaelodi! │ Remember to join!

Neges gan yr Urdd – Message from the Urdd

From: Urdd Gobaith Cymru <[email protected]&gt;
Sent: 28 November 2019 11:39
To: N Postglanrafo (Ysgol Glanrafon) <[email protected]&gt;
Subject: Cofiwch ymaelodi! │ Remember to join!

Mae hon yn neges ddwyieithog / This is a bilingual message

header - Baner Canolog Urdd

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Peidiwch â cholli allan!

Symudwch yn gyflym i gael aelodaeth am bris gostyngol!

 • Unigolion: £8 cyn hanner nos 9 Ionawr (£10 wedi hynny)
 • Teulu (aelodaeth i dri neu fwy o blant): £20 cyn hanner nos 9 Ionawr (£25 wedi hynny)

I ymaelodi ar-lein yn syth neu am fwy o wybodaeth, ewch i’n gwefan yma.

Gydag aelodaeth yr Urdd bydd eich plentyn yn gallu:
 • Cymryd rhan mewn cystadlaethau a thwrnameintiau chwaraeon, gan gynnwys pêl-droed, pêl-rwyd, nofio, pêl-fasged gynhwysol, a rygbi 7-bob-ochr
 • Gwneud atgofion newydd a chyfarfod ffrindiau newydd wrth fynd i weithgareddau a digwyddiadau gyda’r Adran neu Aelwyd leol
 • Bod yn rhan o un o wyliau ieuenctid mwyaf Ewrop wrth gystadlu yn Eisteddfod yr Urdd
 • Ymweld â rhannau newydd o’r byd ar deithiau tramor gyda staff profiadol
 • Ennill profiadau gwerthfawr wrth wirfoddoli gyda ni
 • I’r rheiny rhwng 14 a 25 oed, mae’r Fforwm Ieuenctid yn gyfle i drafod y materion sy’n bwysig i bobl ifanc heddiw

Don’t forget to join!

Dont miss out on the early bird discounted price!

 • Individual: £8 before midnight 9 January (£10 thereafter)
 • Family (membership for three or more children): £20 before midnight 9 January (£25 thereafter)

Visit the website here to find out more and for answers to any questions you may have.

With their Urdd membership they will be able to:
 • Take part in sports competitions and tournaments including football, netball, swimming, inclusive basketball, and rugby 7s
 • Make new memories and meet new friends by attending local Urdd events
 • Be a part of one of Europe’s largest youth festivals by competing at the Urdd Eisteddfod
 • Travel abroad and visit new places with friends on overseas trips with our experienced staff
 • Gain valuable experiences by volunteering with us
 • For those between 14 and 25 years of age, the Urdd Youth Forum provides a platform for our young members to discuss the issues that matter to them
[email protected] 01239 652162
footer - Cynllun Canolog

open.php?u=30243448&id=d572efe3e1ae4d158

This email was sent to [email protected]    unsubscribe from this list