Fw: Eisteddfod T 2021


Sent: Friday, February 12, 2021 10:43
Subject: Eisteddfod T 2021

Mae hon yn neges ddwyieithog / This is a bilingual message

eisteddfod-t-logo-green_urdd-(1).png

Mae Eisteddfod T yn ei ôl!
Eisteddfod T is back!

“Cymerwch eich sedd ar y soffa, tawelwch eich ffôn, a rhowch bob chwarae teg i’r cystadleuydd nesa’ – mae Eisteddfod T yn ei ôl!”

Yn giamstar ar ganu neu adrodd jôc, yn feistr lip-sync neu’n hoff o ddynwared enwogion? O’r traddodiadol i TikTok, mae’r Urdd am gynnal gŵyl ddigidol yn ystod hanner tymor y Sulgwyn am yr ail flwyddyn yn olynol, ac mae Eisteddfod T am fod yn “fwy arbrofol, blaengar a chyffrous nac erioed o’r blaen!”

Denwyd 6,000 o blant a phobl ifanc i gystadlu yn Eisteddfod T y llynedd. Ond eleni, mae’r Urdd yn anelu at gynnal Eisteddfod T fwy arloesol fyth drwy gynnwys mwy o gystadlaethau ac elfennau newydd er mwyn cynnig profiadau unigryw i holl blant a phobl ifanc Cymru, eu hathrawon a’u teuluoedd.

Mae Rhestr Testunau 2021 a chyfarwyddiadau ar sut i gystadlu bellach ar gael yma

Bydd y ffurflen gofrestru i gystadlu yn agor ar Fawrth y 1af.

Bydd disgwyl i gystadleuwyr gyflwyno gwaith cyfansoddi, fideos o berfformiadau a lluniau o’u gweithiau creadigol o flaen llaw, cyn i’r rowndiau terfynol gael eu darlledu mewn cyfres o raglenni arbennig ar S4C a BBC Radio Cymru dros bum niwrnod, rhwng dydd Llun, 31 Mai a Gwener, 4 Mehefin 2021.

Ewch amdani!

“Make yourself comfortable on the sofa, switch your mobiles to silent… Members of the audience, Eisteddfod T is back!”

Singing, lip-syncing and celebrity impressions – from the traditional to TikTok, Urdd Gobaith Cymru have announced that this year’s Urdd National Eisteddfod will be an alternative, new-style digital festival for the second year running.

Last year’s Eisteddfod T attracted over 6,000 competitors. However, this year, the Urdd is determined to organise an even more innovative festival by adding more competitions and new elements to offer unique experiences for the children and youngsters of Wales, along with their teachers and family members.

The list of competitions and instructions on how to compete are available here

Registration will be live on the 1st of March.

Competitors will compete by uploading videos, clips, and pictures of their performances and creations, and the final rounds will be broadcast on specially scheduled programmes on S4C, online and BBC Radio Cymru during the week commencing 31st of May

Go for it!

teaser-1x1-2.png

Ein cyfeiriad yw | Find us at

Urdd Gobaith Cymru, Gwersyll Yr Urdd Glan-llyn
Llanuwchllyn, Bala, Cymru LL23 7ST

Cyfrinachedd | Privacy

Hawlfraint © 2020 URDD GOBAITH CYMRU

open.php?u=30243448&id=3afd3ac3442746d3b