Fw: Rhaglen Eisteddfod Rhanbarth Cynradd 2020 / Primary County Eisteddfod Programme

Plant sy’n cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd – Competitors

Dyma chi’r linc ar gyfer rhaglen rhagbrofion a rhaglen llwyfan Eisteddfod Rhanbarth Cynradd Fflint a Wrecsam.  Nid oes unrhyw bwriad i newid y rhaglen ond rhagofn bod rhaid plis gwiriwch wrth defnyddio’r linc yma.  https://www.urdd.cymru/cy/event/eisteddfod-ranbarth-cynradd-2020-03-28/

Here is the link for the prelims programme and stage programme for the upcoming Flintshire and Wrexham County Primary Eisteddfod.  There are no plans to change the programme but incase that we have to please ensure you check this link for the most current and upto date programme. https://www.urdd.cymru/cy/event/eisteddfod-ranbarth-cynradd-2020-03-28/

Ar g