Gwaith thema Bl 5 a 6/Year 5 and 6 Topic work

Roedd y disgyblion yn dysgu mwy am y galon mewn gweithgareddau ymarferol – yn labelu rhannau, yn defnyddio llinyn i ganfod pa diwbiau oedd yn gysylltiedig ac yna yn ei thorri i adnabod y gwahanol siambrau. Lot o hwyl a thrafod!
The pupils were discovering more about the heart in a practical way! They were very keen to label the different parts… to expolre the different tubes and their functions and to create incisions to explore the different chambers!! Lots of fun, group chat and the odd squeamish face!