Gwaith thema Bl 5 a 6

Mae disgyblion Blwyddyn 5 a 6 wedi bod yn brysur iawn dros yr wythnosau diwethaf yn cynllunio, dylunio a chreu llochesi Anderson.
Year 5 & 6 pupils have been busy over the last few weeks planning, designing and creating their Anderson shelters.

Gwaith gwych blwyddyn 5 a 6!!