Gwefan yr ysgol / School Website

Gwefan yr Ysgol
 
Efallai na fydd llawer ohonoch yn ymwybodol o’r holl wybodaeth a’r holl ddeunyddiau sydd ar gael ar wefan yr ysgol. Ynghlwm mae poster a fydd yn eich helpu i ddeall beth sydd ar gael a sut i ddod o hyd iddynt ar y wefan.
A dyma ddolen i’r wefan:
 
 
 
 
School Website
 
A lot of you might not be aware of all the information and all the materials that are available on the school website. Attached is a poster that will help you understand what’s available and how to find them on the website.
And here’s a link to the website: