Gwersi Jiwdo Blwyddyn 3 a 4 / Judo Lessons Year 3 & 4

Dyma lythyr gan Judo and Fencing Education. Fe fydd gwersi Jiwdo i Blwyddyn 3 a 4, yn cael ei gynnal bob dydd Mawrth, dechrau’r 13/9/22 am 5 wythnos. Fydd angen bwcio’r sesiynnau ar App ‘School Gateway’ Gwybodaeth am syt i dalu yn y llythyr.  Diolch                              This is a letter from Judo and Fencing Education. Judo lessons for Year 3 and 4, will be held every Tuesday, starting 13/9/22 for 5 weeks. Sessions will need to be booked on the ‘School Gateway’ App.  Information about how to pay is in the letter.  Thank you  

xls icon Jiwdo.xls