Gwersi offerynnol – Musical instruments lessons.

Fe’ch hysbysir ein bod newydd dderbyn neges i ddweud bod y gwersi offerynnol a ddarperir gan Gyngor Sir y Fflint yn cael eu gohirio o heddiw ymlaen.
We have just been informed that all musical instruments lessons organised by Flintshire County Council have been postponed from today onwards.