Gwerthiant dillad- Clothing sale

Bydd cyfle i chi brynu dillad ysgol ail-law am £1-00 yr eitem yn neuadd yr ysgol heddiw rhwng 3.00pm a 5.30pm.

You will be able to buy second hand school uniform for £1-00 per item in the school hall tonight between 3.00pm and 5.30pm.