Gwisg diwedd y tymor / End of term uniform

Dydd Iau 15fed – Gwisg Ysgol i bawb ond BL 6 (diwrnod o hwyl, dillad eu hunain – cofiwch eich gwisg nofio!)


Dydd Gwener 16eg – Dillad eu hunain i bawb

Thursday 15th – School uniform for everyone apart from year 6 (fun day, own clothes – remember your swim wear!)

Friday 16th – Own clothes for everyone