GWISG YSGOL / SCHOOL UNIFORM

PAWB i wisgo gwisg ysgol fory os gwelwch yn dda. Wythnos nesaf byddwn yn dechrau ar y drefn o wisgo dillad Addysg Gorfforol ar ddiwrnod penodol felly mae angen i ddisgyblion Bl 3 a 4 wisgo gwisg ysgol fory.  
EVERYONE please in school uniform tomorrow. We will begin the system of wearing PE Kit on specific days next week so Year 3 & 4 pupils need to wear school uniform tomorrow. 
Diolch yn fawr.