Gwisg Ysgol / School Uniform

I unrhyw un sydd angen gwisg Ysgol. Neu os oes gan unrhyw un eitemau yr hoffent eu rhoi, gallwch eu gollwng yng Nghanolfan Gymunedol Daniel Owen a’u rhoi i’r Staff. Diolch

For anyone who is in need of School uniforms. Or if anyone has items they would like to donate, you can drop them off at the Daniel Owen Community Centre and hand them to the Staff. Thank you